[LSOH-053]
越掘袴君什
(3杷什/焼戚左軒)
搾帖栃戚署陥~!(廃舛呪勲室析)
+ 毒古亜 : 18,000据
+ 社搾切亜 : 55,000
+ 旋験榎 : \500 (3 %)
\200 (1 %)
+ 切端雌念坪球 : [LSOH-053i]
+ 紫戚綜 :
+ 識澱紫牌 :
+ 呪勲 :
updown
+ 什滴窪 :
戚耕走 雌念誤 毒古亜 旋験榎 辛芝 呪勲
[LSOH-053]
越掘袴君什
(3杷什/崎虞錘)
搾帖栃戚署陥~!(廃舛呪勲室析)

雌念坪球 : 436 
18,000据
3%1%
紫戚綜 :
識澱紫牌 :
[CS-071]朕巴呪慎差
越掘袴君什 朕巴
(食失3杷什+害失寅苧)
(焼戚左軒)

雌念坪球 : 678 
77,500据
3%1%
紗失 :
食失紫戚綜 :
害失紫戚綜 :

 

 

 

 

 

No Subject Name Date Grade
1 雌念 紫遂板奄脊艦陥~ ^^ 沿費精 2011/06/07
戚穿 [1] 陥製
No Subject Name Date Read
3 雌念 庚税脊艦陥^^* [1] 悪遭爽 2012/08/08 4
2 雌念 庚税脊艦陥^^* [1] 政走駁 2012/05/01 7
1 雌念 庚税脊艦陥^^* [1] 星星費 2011/06/28 5
戚穿 [1] 陥製